Vitajte v zážitkovom svete ľudí a koní, vitajte vo svete KNOW-HORSE!

Jeden múdry muž raz povedal: "Kone sú na svete preto, aby nás ľudí urobili šťastnými". 

S tým možno len súhlasiť. Kone žijú tu a teraz, neriešia čo bolo včera, alebo čo bude zajtra. Žijú prítomnosťou, sú autentické. Reagujú jasne a zrozumiteľne, bez postranných úmyslov, nekalkulujú, sú čisté, úprimné a rešpektujú sa navzájom. Najmä tieto vlastnosti koní sa stali základom pre metodiku, ktorá sa využíva v oblasti osobného rozvoja, prostredníctvom vzdelávania a koučingu.

Vo svete sa tento typ osobného rozvoja s asistenciou koní, pod názvom "Horse Assisted Education", realizuje už vyše 20 rokov. KNOW-HORSE sa stal jeho "evanjelistom" a ako prvý ho uviedol na Slovensku v roku 2012, aby pomohol manažérom, ale i ďalším záujemcom, rozvíjať ich osobnosť a objaviť nové perspektívy v osobnom i pracovnom živote, netradičnou formou. 

Vďaka členstvu v EAHAE (www.eahae.org), medzinárodnej asociácii, združujúcej certifikovaných lektorov tejto metodiky, je možné využívať medzinárodné know-how a inšpirovať sa členmi z rôznych krajín sveta, vzájomne porovnávať skúsenosti, využívať databanku aktivít (cvičenia, hry, a pod.) a tým obohacovať ponuku originálnych tréningov na Slovensku, v prospech našich ľudí. Toto medzinárodné prepojenie tak poskytuje nespočetné množstvo výhod a samozrejme prestíž v podobe garancie profesionality a kvality. 

KNOW-HORSE na Slovensku reprezentuje viacero aspektov:

  • špecializované know-how kvalifikovaného člena EAHAE a koncept HorseDream®
  • profesionálne top manažérske skúsenosti lektorky, s dôrazom na lokálne potreby a mentalitu účastníkov
  • dlhoročné skúsenosti lektorky s vedením soft-skills tréningov 
  • viac ako 30-ročné skúsenosti lektorky s chovom a prácou s koňmi formou prirodzenej komunikácie a partnerstva 
  • pozitívne referencie z realizovaných tréningov
  • empatia, rešpekt, dôvera, pokora a úcta lektorky ku všetkým živým tvorom tejto planéty


Skúste s nami novú dimenziu osobného rozvoja. 


Tešíme sa na Vás!

Lenka, Lucia
a štvornohí sprievodcovia Vašim vnútrom Damča, Fiona a Dixi

KNOW-HORSE ... ľudia a kone v harmónii ...

KNOW-HORSE KONE

KNOW-HORSE KONE