O KNOW-HORSE

Značka KNOW-HORSE® je registrovanou značkou, ktorá reprezentuje profesionálny rozvoj a vzdelávanie manažérov s asistenciou koní na Slovensku a bola prvým oficiálnym reprezentantom HAE (Horse Assisted Education) zo Slovenska v rámci EAHAE (European Association of Horse Assisted Education).

Názov je odvodený od dvoch základných anglických slov "Know - Vedieť" a "Horse - Kôň", ktoré majú priamy súvis so známym anglickým výrazom "Know-How". V tomto prípade ide o originálne know-how koní vychádzajúce z ich prirodzenosti a reakcií na človeka. Kone vedia podať naturálnu spätnú väzbu tak, ako ju bežne dávajú svojim konským druhom t.j. bez pretvárky, bočných úmyslov, bez rôznych vplyvov...

KNOW-HORSE je tiež kombináciou medzinárodneho know-how v oblasti Horse Assisted Education, vedomostí a zručností lektorky, ktoré rešpektujú mentalitu, procesy, vzťahy a prostredie, v ktorom žijú a pracujú slovenskí manažéri, či ľudia, ktorí o tento unikátny typ osobného rozvoja prejavia záujem. 

Logo KNOW-HORSE je grafickým vyobrazením tohto úzkeho prepojenia a paralel medzi svetom koní a ľudí.

KNOW-HORSE na facebooku

V prípade Vášho záujmu, objednať si HAE tréning pre svojich existujúcich, alebo budúcich zamestnancov, kolegov, vedenie, t.j. uzatvorenú skupinu, či tím, prosím, kontaktujte ma. Veľmi rada Vám vypracujem tréningový program na mieru tak, aby naplnil Vaše očakávania a priniesol aj niečo naviac. 

S koňmi žijem každý deň, preto mi bude cťou a potešením sprostredkovať aj Vám to úžasné spojenie, ktoré sa odohráva medzi človekom a koňom. Vopred Vám ďakujem a teším sa na Vás!
Ing. Lenka Kmeťová, lektorka

Ing. Lenka Kmeťová, lektorka

+421 903 246 693
kmetova@marketingangels.sk
Marketing Angels, s.r.o. KNOW - HORSE