Ponuka tréningov sa zameriava na oblasti rozvoja osobnosti, skupín a tímov, v ktorých majú kone najvyššiu relevanciu a schopnosť prispieť k pozitívnym zmenám, priniesť vyššiu efektivitu v porovnaní s klasickými soft skills tréningami, realizovanými formou indoor a outdoor tréningami. Počet účastníkov v skupine je od min. 6 po max. 15). Ponuka tréningov zahŕňa tieto oblasti: 

 • The Art of Leadership | Umenie vodcovstva 
 • Team Building & Development | Budovanie a rozvoj tímu
 • Communication Skills | Komunikačné zručnosti s dôrazom na neverbálnu komunikáciu
 • Change Management | Manažment zmeny
 • Time Management | Manažment času
 • Motivation | Motivácia  
 • Customer Relationship | Budovanie vzťahov so zákazníkmi, resp. proklientská orientácia
 • Self Development | Osobný rozvoj a sebapoznávanie (individuálny tréning pre 1 max. 2 osoby)

V závislosti od témy tréningu a definovaných cieľov, cieľovou skupinou pre absolvovanie tréningu s asistenciou koní sú:

 • Top manažéri, majitelia firiem, konatelia
 • Vedúci pracovníci: pracovných skupín, projektových tímov, a pod.
 • Novovytvorená skupina spolupracovníkov s cieľom vybudovať tím
 • Skupina spolupracovníkov  vytvorená reorganizáciou vo firme
 • Tím s nízkou efektivitou, konfliktami, „travičmi studní“
 • Fungujúci tím s cieľom ďalej rozvíjať jeho potenciál a synergiu
 • Sales manažéri, obchodní zástupcovia, marketingoví manažéri
 • Individuálni záujemcovia s potrebou rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a pod. 

Nezáväzná objednávka

Vyplňte, prosíme, nižšie uvedené údaje. Ďakujeme:)

V prípade Vášho záujmu, objednať si HAE tréning pre svojich existujúcich, alebo budúcich zamestnancov, kolegov, vedenie, t.j. uzatvorenú skupinu, či tím, prosím, kontaktujte ma. Veľmi rada Vám vypracujem tréningový program na mieru tak, aby naplnil Vaše očakávania a priniesol aj niečo naviac. 

S koňmi žijem každý deň, preto mi bude cťou a potešením sprostredkovať aj Vám to úžasné spojenie, ktoré sa odohráva medzi človekom a koňom. Vopred Vám ďakujem a teším sa na Vás!
Ing. Lenka Kmeťová, lektorka

Ing. Lenka Kmeťová, lektorka

+421 903 246 693
kmetova@marketingangels.sk
Marketing Angels, s.r.o. KNOW - HORSE